EN  |  FR

Bij Questi geloven we in levenslang leren. Gerichte pedagogische en didactische inhoud aanbieden is daarom één van de pijlers van Questi. Die inhoud komt van Questi, maar net zo goed van kennisinstellingen én vooral van alle gebruikers van Questi. Zo ontstaat er een community die zichzelf sterker maakt.

 

Onderwijs evolueert en verandert razendsnel.  Zo snel dat we soms niet kunnen volgen hoe we alles moeten bijhouden en ondersteunen.  Het ontbreekt soms aan overzicht, energie en inspiratie.  Die inspiratie willen wij aanbieden.  Soms doen we dat rechtstreeks met tips en suggesties bij de doelen die we willen opvolgen.  Soms geven we ideeën bij maatregelen die een kind nodig heeft om goed te kunnen functioneren. 

 

Daarnaast willen we ook ruimte geven aan onze gebruikers om heel laagdrempelig tips, suggesties en documenten toe te voegen zodat hun collega’s er ook gebruik van kunnen maken.  Puur als inspiratie.  Het geeft ons energie te voelen dat we elkaar ondersteunen.  Het zorgt er ook voor dat we elkaar professionaliseren.  We gebruiken de know-how en ervaring van elkaar waardoor we niet alleen onszelf maar vooral onze kinderen versterken.

 

Door het M-decreet zullen we ook meer en meer in contact komen met onderwijstermen (zorgcontinuüm, fases, gemotiveerd verslag, ASS, NLD, dyspraxie, …) en noden die we daarvoor niet of onvoldoende kenden.  Ook daarin geven we uitleg, tips, ideeën en overzicht.  Dat zorgt ervoor dat alle gebruikers ook steeds begrijpen waarover het gaat waardoor we ons pedagogisch ondersteund voelen.  Ook het zorgcontinuüm doeltreffend weergeven en opvolgen om tenslotte met een gemotiveerd verslag het gesprek te kunnen begeleiden hoort hierbij.

Meer visieteksten

breed inzicht

Communicatie en Samenwerking

Contact

Benieuwd? Neem vandaag nog contact op met Questi en laat je verrassen door de meest performante software oplossing voor het onderwijs.

014 70 71 00

info@questi.be

Questi bv
Winkelomseheide 233 bus 8
2440 Geel
BE 0849 774 042

Questi Team

Questi wordt gedreven door een passie voor het onderwijs. Dat is de gemene deler bij al onze teamleden. Benieuwd wie wat doet?

Ontdek het team

Privacy

De vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens die op het Questi platform gezet worden zijn een absolute prioriteit voor Questi. Met een duidelijk privacy-beleid en een deontologische code voor het Questi-team.

Meer over privacy en veiligheid