VRAAG

We begrijpen dat je vast veel vragen hebt over het hoe en waarom van deze samenwerking.
We hebben de meest gestelde vragen gebundeld.

Meer weten


VERGELIJK

Ben je benieuwd wat je in Questi allemaal kan?
Hier vind je alvast een handige vergelijking tussen 2thePoint en Questi.

Meer weten


BEKIJK

Daan Materné en Luk Vander Elst nemen je mee in verschillende diepgaande en functionele video's over Questi.

Meer weten

VRAAG

VERGELIJK

open alle / sluit alle
Testen, screenings, observaties en LVS
2thePoint Questi
Doelgericht testen
Observaties
Mogelijkheid om terug te screenen bij niet-behaalde doelen
Evolutie van elk doel per kind of groep overzichtelijk opvolgbaar
Mogelijkheid om uitleg per doel en per kind toe te voegen
(Alle) genormeerde testen
Geïntegreerde hulpschermen met pedagogische en didactische tips
Geïntegreerde toetsen op basisdoelen
Breed rapporteren en evalueren
2thePoint Questi
Inspirerend en aanzettend tot kindcontacten
Individueel aanpasbaar rapport voor optimale differentiatie
Zelfevaluatie
Evaluatie met punten, smileys, sterren, picto’s, letters, ...: flexibel en aanpasbaar
Aanpasbaar, ook op niveau van het globaal rapport
Agenda
2thePoint Questi
Geïntegreerde leerplannen, ODET, methodes
Uitgebreide rapportering van gebruikte en niet gebruikte doelen
To-do lijst met op te volgen zorgacties
Klaar voor het nieuwe leerplanconcept van VVKBaO
Mogelijkheid om lesvoorbereidingen, kalenderitems en agenda’s te delen
Schoolactiviteiten rechtstreeks in ieders agenda
Leerlingfiche: alle informatie van een leerling bij elkaar
2thePoint Questi
Uitgebreid zorgplatform
Doelgerichte resultaten van het kind
Een breed inzicht op de volledige ontwikkeling van elk kind
Genormeerde resultaten van het kind
Alle rapporten van de volledige schoolloopbaan onmiddellijk opvraagbaar
Klaar voor het M-decreet
2thePoint Questi
Maatregelen en StiCoRDi
Aanmeldingsfiche en handelingsplannen
Gemotiveerd verslag van zorgcontinuüm snel opvraagbaar
Visuele opvolging van zorgcontinuüm
Algemeen
2thePoint Questi
Intuïtief en eenvoudig in gebruik
Gericht op samenwerking
Online
Mogelijkheden tot vormingen, pedagogische studiedagen, ondersteuning op PV’s, ...
Flexibel aanpassen aan de noden en visie van de school
Snelle en sterke ondersteuning en support
Alles rechtstreeks raadpleegbaar door directie en zorg
Bruikbaar op pc, Mac, smartphone en tablet
Intern communicatiesysteem
Permanente opslag van gegevens (ook bij internetuitval of slaapstand computer)

BEKIJK

1