VRAAG

We begrijpen dat je vast veel vragen hebt over het hoe en waarom van deze samenwerking.
We hebben de meest gestelde vragen gebundeld.

Meer weten


VERGELIJK

Ben je benieuwd wat je in Questi allemaal kan?
Hier vind je alvast een handige vergelijking tussen 2thePoint en Questi.

Meer weten


BEKIJK

Daan Materné en Luk Vander Elst nemen je mee in verschillende diepgaande en functionele video's over Questi.

Meer weten

VRAAG

open alle / sluit alle
 
>  >>>
Hoe lang kan ik 2thePoint nog gebruiken?

2thePoint blijft tot 31 augustus 2016 beschikbaar. De overstap naar Questi gaat in op 1 september 2016. Daarna wordt 2thePoint niet langer ondersteund.

Heeft die Keure Questi gekocht?

Nee.

Die Keure en Questi blijven volledig autonoom en onafhankelijk.
We zetten wel in op verdere samenwerking vanuit een gemeenschappelijke visie op onderwijs.

Waarom deze overstap naar Questi?

Zowel de IT- als de onderwijswereld maken een razendsnelle evolutie mee. Ook voor 2thePoint is het van cruciaal belang om mee te evolueren en klaar te zijn voor de toekomst. Alleen zo kunnen we een optimale service blijven bieden.

Daarom plannen we dit jaar een belangrijke stap: We bundelen de krachten met  Questi.

In Questi vinden we de didactische en pedagogische visie, die aan de grondslag ligt van 2thePoint , helemaal terug. De continuïteit wordt hierdoor verzekerd. Tegelijk bieden we je een efficiënter programma dat klaar is voor de uitdagingen van het onderwijs vandaag en morgen:

  • Questi is overzichtelijk en intuïtief in gebruik.
  • Het is bruikbaar op pc, Mac, smartphone en tablet. Je hebt dus overal en altijd toegang tot je agenda, punten en zorgdossiers. 
  • Het biedt meer updates en extra features. Questi speelt kort op de bal. Zo introduceren ze binnenkort een oudermodule en zijn ze helemaal voorbereid op de nieuwe leerplannen voor het vrij onderwijs.
Kan ik nog een schooljaar wachten met overstappen?

Neen. Om een goede service te kunnen bieden, stappen we op 1 september 2016 volledig over naar Questi. Het is technisch onmogelijk om de twee programma’s naast elkaar te laten bestaan.

In plaats van je abonnement voor 2thePoint te verlengen, plaats je voor komend schooljaar je bestelling bij Questi. Wij bieden een complete en waterdichte overstapservice:

  • Een nagenoeg volledige, geautomatiseerde datamigratie tussen de twee programma’s; de gegevens die je vorig schooljaar (2015 - 2016) gebruikte worden bewaard en overgezet
  • Een budgettaire nuloperatie: Questi garandeert een extra jaar lang hetzelfde tarief als 2thePoint;
  • Een nauwgezette begeleiding van uw team: We organiseren plenaire infodagen, en we begeleiden met info, trainingen, uitgebreide FAQ-lijsten en video-instructies online; en met het ganse Questi-team, en Luk en Daan in het bijzonder, hebben we mensen in het veld die jullie op schoolniveau persoonlijk kunnen helpen en begeleiden.
Ben ik verplicht om over te stappen naar Questi?

2thePoint wordt vanaf 1 september 2016 niet meer ondersteund. We verplichten uiteraard niemand om de overstap naar Questi te maken. We zijn er echter van overtuigd dat je de unieke visie op doelgericht werken van 2thePoint ook zal herkennen in Questi. Luk Vander Elst, je vertrouwde aanspreekpunt, zet mee de overstap naar Questi. Hij begeleidt de overzet en waakt mee over de toekomst van het programma.

Wat met de prijs?

Questi garandeert hetzelfde tarief als 2thePoint gedurende het volgend schooljaar (2016 - 2017).

Wanneer stopt de ondersteuning van 2thePoint?

2thePoint blijft tot 31 augustus 2016 beschikbaar. Vanaf 1 september 2016 stopt de ondersteuning.

Wat gebeurt er met de gegevens die we al jarenlang in 2thePoint hebben?

Alle gegevens die je in 2thePoint  bewaarde, worden integraal overgezet naar Questi. Er gaat dus niets verloren.

  • Je agenda, lesmomenten en lesvoorbereidingen van schooljaar 2015 - 2016 worden overgezet.
  • Ook de historiek van je rapporten en evaluaties kan je raadplegen in Questi. 
  • De inhoud van de zorgdossiers wordt overgenomen in de zorgfiles van Questi, zodat je naadloos de zorgwerking op school kan verderzetten.

De gegevens zullen volledig en correct door ons worden overgezet. Als school hoef je zelf niets te doen.

Hoe verloopt het overzetten van gegevens?

In de overstapservice is een automatisch proces voorzien waarbij wij jouw gegevens die je invoerde in schooljaar 2015 - 2016 correct overzetten zodat al jouw historiek bewaard blijft. Als gebruiker of beheerder hoef je zelf niets te doen. Wij zetten alles voor je klaar zodat je in september meteen aan de slag kan.

Wat met de privacy van mijn data/gegevens in 2thePoint?

De overstap naar Questi gebeurt volledig conform de privacywetgeving. Nadat je als school toestemming gegeven hebt om de gegevens over te dragen aan Questi, doen wij het nodige om de gegevens te migreren. Daarna worden deze verwijderd van de huidige servers.

Kunnen we het nieuwe platform uittesten? Is er een demo voorzien?

Ja. In mei organiseren we een reeks infosessies om Questi aan je voor te stellen. Tijdens de infosessies nemen Luk Vander Elst, auteur van 2thePoint  en Daan Materné, auteur van Questi uitgebreid de tijd om je het programma te presenteren.

Iedereen die aanwezig is op een infosessie, krijgt achteraf ook toegang tot een demoaccount op Questi. In deze account importeren we al een deel van de gegevens van jouw school, zodat jij en je team rustig op verkenning kunnen in aanloop naar 1 september.

Inschrijven voor de infosessies kan hier.

Krijg ik hulp om Questi te leren gebruiken? Zullen er opleidingen voorzien worden?

We nodigen je alvast van harte uit op de infosessies. Tijdens de infosessies zullen Luk Vander Elst, auteur van 2thePoint en Daan Materné, auteur van Questi een uitgebreide introductie geven. Inschrijven voor de infosessies kan hier.

Daarnaast kan je steeds Luk en Daan contacteren. Ook de helpdesk van Questi is elke dag beschikbaar voor vragen en ondersteuning, zowel voor bestellingen, hulplijnen als technische ondersteuning.

Alle contactgegevens vind je hier

 

Na de overstap zal Questi, in overleg met de school, een opleidingsplan uitstippelen voor het hele schoolteam.

Kunnen we een pedagogische studiedag houden waarbij het team het nieuwe platform verkent?

Ja. Na de overstap zal Questi, in overleg met de school, een opleidingsplan op maat uitstippelen voor het hele schoolteam.

Zullen de methodedoelen van de uitgeverijen nog terug te vinden zijn?

Ja, die zijn nu al beschikbaar in Questi. Questi zal ook steeds geüpdatet worden bij het verschijnen van nieuwe methodes.

Zal er in Questi een oplossing zijn voor het nieuwe leerplanconcept VVKBaO (VSKO)?

Ja, de voorbereidingen hiervoor zijn al volop bezig, in samenspraak met de koepel. Questi is klaar zijn om jullie hierin optimaal te begeleiden.

Zal ik bij Questi even snel geholpen worden als ik vragen en hulp nodig heb?

Ja. De helpdesk van Questi is elke dag beschikbaar voor vragen en ondersteuning. Je kunt ook steeds terecht bij Luk Vander Elst, die mee de overstap maakt naar Questi.

VERGELIJK

open alle / sluit alle
Testen, screenings, observaties en LVS
2thePoint Questi
Doelgericht testen
Observaties
Mogelijkheid om terug te screenen bij niet-behaalde doelen
Evolutie van elk doel per kind of groep overzichtelijk opvolgbaar
Mogelijkheid om uitleg per doel en per kind toe te voegen
(Alle) genormeerde testen
Geïntegreerde hulpschermen met pedagogische en didactische tips
Geïntegreerde toetsen op basisdoelen
Breed rapporteren en evalueren
2thePoint Questi
Inspirerend en aanzettend tot kindcontacten
Individueel aanpasbaar rapport voor optimale differentiatie
Zelfevaluatie
Evaluatie met punten, smileys, sterren, picto’s, letters, ...: flexibel en aanpasbaar
Aanpasbaar, ook op niveau van het globaal rapport
Agenda
2thePoint Questi
Geïntegreerde leerplannen, ODET, methodes
Uitgebreide rapportering van gebruikte en niet gebruikte doelen
To-do lijst met op te volgen zorgacties
Klaar voor het nieuwe leerplanconcept van VVKBaO
Mogelijkheid om lesvoorbereidingen, kalenderitems en agenda’s te delen
Schoolactiviteiten rechtstreeks in ieders agenda
Leerlingfiche: alle informatie van een leerling bij elkaar
2thePoint Questi
Uitgebreid zorgplatform
Doelgerichte resultaten van het kind
Een breed inzicht op de volledige ontwikkeling van elk kind
Genormeerde resultaten van het kind
Alle rapporten van de volledige schoolloopbaan onmiddellijk opvraagbaar
Klaar voor het M-decreet
2thePoint Questi
Maatregelen en StiCoRDi
Aanmeldingsfiche en handelingsplannen
Gemotiveerd verslag van zorgcontinuüm snel opvraagbaar
Visuele opvolging van zorgcontinuüm
Algemeen
2thePoint Questi
Intuïtief en eenvoudig in gebruik
Gericht op samenwerking
Online
Mogelijkheden tot vormingen, pedagogische studiedagen, ondersteuning op PV’s, ...
Flexibel aanpassen aan de noden en visie van de school
Snelle en sterke ondersteuning en support
Alles rechtstreeks raadpleegbaar door directie en zorg
Bruikbaar op pc, Mac, smartphone en tablet
Intern communicatiesysteem
Permanente opslag van gegevens (ook bij internetuitval of slaapstand computer)

BEKIJK

1